“Tijd om de krachten te bundelen!” Uitnodiging seminar 25 mei 2016

Business & Professional Women nodigt je van harte uit voor het seminar ‘Tijd om de krachten te bundelen’ met borrel en buffetdiner

Datum:  woensdag 25 mei 2016 17.00 – 21.00

Locatie: Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN te Den Haag

Aanmelden: schrijf hier in

Zoals je weet, stijgt het aandeel van vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds niet hard genoeg. Slechts 9% van de leden van een Raad van Bestuur is een vrouw, van de commissarissen is slechts 11% een vrouw (cijfers 2014). Minister Jet Bussemaker neemt initiatieven zoals de database Topvrouwen.nl en Navigerennaardetop.nl. Daarnaast zijn er inmiddels vele vrouwennetwerken opgericht niet alleen bij MN, maar ook Women in Finance, Women in Pharma, Vrouwen in Pensioenen, het Vrouwennetwerk van PostNL enz. BPW wil graag de krachten bundelen in een breed Nederlands platform om meer vrouwen in de top te krijgen en om te netwerken!

Het seminar is daarvoor een prima gelegenheid! Het programma ziet er als volgt uit:

17.00 uur ontvangst

17.15 uur Opening door Puck Bossert, Voorzitter BPW

17.20 uur Dina Aleman, Partner bij KPMG – Ervaringen als bestuurder o.a. met Boardroom Dynamics

17.50 uur Saskia Breukels , Advocaat bij AWVN en gespecialiseerd in arbeidsrechtzaken – Visie op gelijke beloning in Nederland

18.20-18.50 uur Buffetdiner en borrel

18.50 uur Monique de Vos, Directeur Executive Search Chasse – Visie op topvrouwen.nl en navigerennaardetop.nl

19.20 uur Esther Mollema, Directeur Direction in Leiderschap en Diversiteit

Workshop “Waarom een vrouwen quotum nodig is in NL“

20.00 – 21.00 uur Afsluiting met drankje

 

Kosten 90 Euro, daarvoor krijg je toegang tot het seminar met diner, het jaarlidmaatschap van BPW en 3 workshops in het najaar over onderhandelen, persoonlijke ontwikkeling en de kracht van kleding.

BPW is een vereniging voor werkende vrouwen die al in 1930 in Nederland werd opgericht en is onderdeel van een internationaal netwerk. BPW streeft naar de economische zelfstandigheid van vrouwen, gelijke beloning en naar “gender”-gelijkheid in de top. BPW heeft verenigingen in 95 landen en op 5 continenten.

Daarnaast heeft BPW nauwe banden met de Verenigde Naties, er is een link naar de Europese Commissie en in Nederland heeft BPW invloed via de Nederlandse Vrouwenraad.

 

Aanmelden: http://www.bpwnl.org/inschrijven/

Vul svp bij opmerkingen in dat je naar het seminar komt.

Wij zien uit naar je komst!

Functieprofiel secretaris

Takenpakket en verantwoordelijkheidsverdeling federatiebestuur BPW the Netherlands:

Uitgangspunten

 • Er is een primair aandachtsgebied

Verantwoordelijkheden

 • Besluitvorming vindt plaats door bestuur conform statuten en huishoudelijk reglement
 • Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn primaire aandachtsgebied (dat betekent niet dat zij activiteiten niet door anderen (bijv. een club) kan laten uitvoeren. In het bestuur echter wordt zij aangesproken.
 • Bij afwezigheid/ontstentenis van de verantwoordelijke voor het primaire aandachtsgebied wordt dit automatisch overgenomen door degene met de secundaire verantwoordelijkheid.

Aandachtsgebied/activiteiten

 • De secretaris doet in overleg met de voorzitter de oproep tot de vergaderingen, maakt de notulen, voert de correspondentie, beheert de archieven en brengt in de Jaarvergadering haar verslag uit.Onder haar verantwoordelijkheid worden de ledenadministratie en relatiebestanden bijgehouden in een geautomatiseerd bestand.
 • De secretaris is medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de leden.

Wat is de achtergrond van de gezochte vrouw?

 • Lid van BPW (of bereid om dit te worden)
 • Affiniteit en/of ervaring met secretariaatswerkzaamheden
 • Goede kennis van Engels
 • Bereid gemiddeld 1 uur per week te investeren in BPW
 • Bereid en in staat meerdere evenementen bij te wonen waar BPW naar buiten treedt

Informatie bij: Janneke Pen (penningmeester@bpwnl.org) penningmeester ad interim

   
 

 

 

European Congress 2016

Vanaf 30 september 2016 vindt wederom het Europese Symposium plaats. Deze keer wordt het symposium gehost door BPW Zurich.

Nieuwjaarsborrel

Op 27 januari 2016 heeft de jaarlijks nieuwjaarsborrel plaats gevonden. Dit jaar in Almere. Tijdens de borrel is onder genot van diverse drankjes en hapjes getoost op het nieuwe netwerkjaar. Door de aanwezige leden zijn vele onderwerpen van divers karakter besproken. Eén van de onderwerpen betrof de verjaardag van de wet waarmee de vrouw wettelijk wilsbekwaam werd verklaard. Deze wet kwam tot stand in 1955 en was daarmee vorig jaar 60 jaar van kracht.

Opvallend zijn de vele veranderingen die in deze periode hebben plaatsgevonden. Veranderingen in de positie van de vrouw, maar ook veranderingen in de samenleving als geheel. Veranderingen zoals het zelfstandig mogen wonen van vrouwen, een zelfstandige arbeidsmarktpositie. Maar ook veranderingen zoals instelling van de AOW en het wettelijke weduwenpensioen welke enkele jaren geleden overigens al weer is afgeschaft en gewijzigd naar een regeling per pensioenfonds. En natuurlijke ook veranderingen zoals inkomensafhankelijke gesubsidieerde kinderopvang voor kinderen van alle werkenden en de toenemende betrokkenheid van de vader bij de opvoeding van de kinderen. En uiteraard het nog altijd populaire deeltijdwerken, een typisch Nederlands verschijnsel.

 

Al met al een gezellige en geslaagde start van het nieuwe verenigingsjaar.

Candle Light ceremonie 2016

Op 8 maart was het wederom wereldwijd vrouwendag. Helaas is het nog altijd nodig om jaarlijks wereldwijd aandacht te besteden aan de positie van de vrouw. Een positie die per land en werelddeel sterk kan verschillen. BPW besteed hier jaarlijks wereldwijd aandacht aan door de candle light ceremonie, waarvan door alle landleden het belang wordt onderkend. BPW Nederland besteed dit jaar alleen via internet aandacht aan de candle light ceremonie.

Tijdens de ceremonie wordt een toespraak van de President van BPW International voorgelezen en worden een aantal kaarsen aangestoken. Dit betreffen kaarsen voor alle werelddelen, voor de internationale federatie, voor het landlid, voor landen met alleen individuele leden en een aparte kaars voor BPW Young. Bij het aansteken van de kaarsen worden de doelstellingen van BPW opnieuw benadrukt en worden de gezamenlijke belangen van vrouwen wereldwijd onderkent.

De doelstellingen zijn (vertaald uit het engels):

1. Werk voor vrouwen en daarmee economische onafhankelijkheid en gelijke kansen en vertegenwoordiging in het economische, maatschappelijke en politieke leven.

2. Aanmoediging en ondersteuning voor vrouwen en meisjes om hun professionele potentieel en hun leiderschapspotentieel te ontwikkelen, levenslange mogelijkheden voor studie en ontwikkeling en het inzetten van hun potentieel zowel lokaal, nationaal als internationaal.

3. Bepleiten van eliminatie van vrouwendiscriminatie, mensenrechten en het gebruik van genderneutrale standpunten.

4. Uitvoeren van wereldwijd netwerken en samenwerking tussen zakenvrouwen en professionals, het uitvoeren van non-profit projecten die vrouwen helpen om economisch onafhankelijk te worden en het zichtbaar maken van de standpunten van zakenvrouwen en vrouwelijke professionals aan internationale organisaties en vertegenwoordigers, en aan het zakenleven, overheden en de maatschappij als geheel.

Jaarlijks aandacht voor dit standpunt via een ceremonie en via andere mogelijkheden is en blijft belangrijk.

Nieuw bestuur

Afgelopen woensdag heeft de algemene ledenvergadering van BPW Nederland plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is een nieuw bestuur gekozen dat zich de komende drie jaar gaat inzetten voor BPW Nederland. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. Dat betekent ook dat nog altijd één functie vacant is. Het bestuur bestaat uit Puck Bossert – voorzitter, Janneke Pen – penningmeester (2e termijn), Petra Vriens – communicatie en Irene Mangnus – bestuurslid Young. De functie van secretaris is nog altijd vacant.

Het bestuur heeft allerlei mooie plannen voor seminars en workshops. Het eerste seminar vindt plaats op woensdag 25 mei 2016 in Den Haag. Ook voor het najaar zijn er een aantal interessante workshops in de planning.

Het nieuwe bestuur wenst jullie een mooi, interessant en gezellig netwerkjaar.