Welkom

Hartelijk welkom op de website van de 85-jarige vereniging Business and Professional Women the Netherlands (BPW-NL). Het zijn overal turbulente en hectische tijden, ook voor BPW-NL. Dit jaar bestaat de vereniging 85 jaar. Een belangrijk onderwerp van discussie binnen BPW-NL is op welke wijze de komende jaren verder gegaan zou moeten worden. Met welke onderwerpen kunnen we de participatie van vrouwen in het zakenleven en als professional verder stimuleren? Op welke wijze kunnen we de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in een ontwikkeld land als Nederland efficienter en effectiever bevorderen?

 

Voorbeelden van de activiteiten van BPW-NL van de afgelopen jaren zijn:
1. Een jaarlijkse discussieavond met als thema de jaarlijkse Internationale Vrouwenconferentie in New York, CSW, waarbij de Nederlandse afgevaardigde  een belangrijke spreker was.
2. Diner Pensant waarbij discussie over onderwerpen zoals Waardengedreven Leiderschap plaats vond.
3. Huiskamerbijeenkomsten met verschillende thema’s zoals een pianorecital van Alexandra Lindeboom, een boekbespreking en vele andere interessante onderwerpen.
4. Uitreiking van de Equal Pay Award, welke de afgelopen jaren uitgereikt kon worden aan o.a. De Politie (2013) en IBM (2012)
5. Uitreiking van de Liesbeth Dorser Keusprijs aan vrouwen die een betekenisvolle rol spelen vanuit hun beroep voor de vrouwenemancipatie. De prijs is vorig jaar uitgereikt aan Carlien Schele (2014).

 

Inmiddels wordt hard gewerkt aan invulling van de komende periode voor BPW en aan de organisatie van het komende lustrumfeest. Op donderdag 26 november vindt het 17e lustrum van BPW-NL plaats. De avond zal bestaan uit een aantal presentaties en een discussieforum met voldoende ruimte voor plenaire discussie en uiteraard heffen we het glas op 85 jaar Vereniging Business and Professional Women The Netherlands. Het thema is Vrouwenverenigingen anno 2015, betekenis & bestaansrecht. De locatie en tijd worden op een later moment bekend gemaakt, maar noteer 26 november 2015 vast in uw agenda.

 

In de komende maanden zal meer duidelijk worden over de nieuwe activiteitenagenda van BPW-NL. In ieder geval zal eind september nog een discussieavond worden georganiseerd. De datum wordt nog bekend gemaakt.

 

Op dit moment bestaat het bestuur van BPW uit 2 interim bestuursleden en werken wij daarnaast samen met een aantal leden die na al die jaren lidmaatschap BPW nog altijd een warm hart toedragen.
De interim bestuursleden zijn Janneke Pen (penningmeester a.i. en bestuurslid a.i.) en Anneke Kaskander (bestuurslid a.i.), beiden sinds enige jaren enthousiast lid.

 

BPW-NL organiseert haar activiteiten met behulp van enthousiaste vrijwilligers en richt zich op activiteiten die zowel interessant als gezellig zijn en bijdragen aan de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van vrouwen in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Het merendeel van de activiteiten is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan contact op via ons mailadres info@bpwnl.org of telefonisch via 06-44390777. Ook als je actief mee wilt werken aan het organiseren van activiteiten, een thema wilt aandragen of anderszins wilt bijdragen kun je contact opnemen via info@bpwnl.org of 06-44390777.

 

Tot ziens op één van de komende activiteiten.

 

Namens het bestuur,

 

Janneke Pen

Bestuurslid ad Interim