Home » Nieuws

Category Archives: Nieuws

BPW feliciteert José van Dijck

Vorige week maandag heeft OPZIJ haar jaarlijkse top-100 van invloedrijkste vrouwen bekend gemaakt. Winnares van editie 2016 is José van Dijck, de 1e vrouwelijke president van de KNAW[i], de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, en tevens hoogleraar in vergelijkende mediastudies aan de universiteit van Amsterdam.

Ze weet de wetenschap dichter bij de burger te brengen en heeft een duidelijke visie op de toekomst van onderzoek. Ook wordt binnenkort het boek over het onderzoek naar sociale media, media technologieën en digitale cultuur uit gegeven waar ze aan meewerkt. Als president van de KNAW is ze verantwoordelijk voor het versterken van de agendering van wetenschappelijk onderzoek bij de rijksoverheid.

In het interview in Opzij besteedt ze veel aandacht aan de 1e vrouwelijke hoogleraar van Nederland, Johanna Westerdijk. Zij werd op 10 februari 1917 benoemd tot hoogleraar plantenziekten en schimmels. Volgend jaar start op 10 februari het Johanna Westerdijkjaar.

José van Dijck onderstreept ook het belang van samenwerking, met name ook interdisciplinaire samenwerking. Deze samenwerking bestaat al langer onder bèta’s, maar ook alfa’s en gamma’s werken steeds meer samen. Innovaties ontstaan in teams van onderzoekers.

Het is niet voldoende om nieuwe technologieën uit te vinden. Het is daarnaast noodzakelijk om inzicht te verwerven in wat nieuwe technologie doen met en voor een mens. Hoe zien digitale vriendschappen eruit, hoe gaat de interactie, hoe wordt de nieuwe technologie gebruikt?

[i] De KNAW bestaat uit 15 onderzoeksinstituten, heeft 1.500 medewerkers en een omzet van € 150 miljoen.

 

Share This:

BPW International

https://www.facebook.com/bpw.international/Yellow Day BPW International 28 augustus 2016

Share This:

“Tijd om de krachten te bundelen!” Uitnodiging seminar 25 mei 2016

Business & Professional Women nodigt je van harte uit voor het seminar ‘Tijd om de krachten te bundelen’ met borrel en buffetdiner Datum:  woensdag 25 mei 2016 17.00 – 21.00 Locatie: Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN te Den Haag Aanmelden: schrijf hier in Zoals je weet, stijgt het aandeel van vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds niet hard genoeg. Slechts 9% van de leden van een Raad van Bestuur is een vrouw, van de commissarissen is slechts 11% een vrouw (cijfers 2014). Minister Jet Bussemaker neemt initiatieven zoals de database Topvrouwen.nl en Navigerennaardetop.nl. Daarnaast zijn er inmiddels vele vrouwennetwerken opgericht niet alleen bij MN, maar ook Women in Finance, Women in Pharma, Vrouwen in Pensioenen, het Vrouwennetwerk van PostNL enz. BPW wil graag de krachten bundelen in een breed Nederlands platform om meer vrouwen in de top te krijgen en om te netwerken! Het seminar is daarvoor een prima gelegenheid! Het programma ziet er als volgt uit: 17.00 uur ontvangst 17.15 uur Opening door Puck Bossert, Voorzitter BPW 17.20 uur Dina Aleman, Partner bij KPMG – Ervaringen als bestuurder o.a. met Boardroom Dynamics 17.50 uur Saskia Breukels , Advocaat bij AWVN en gespecialiseerd in arbeidsrechtzaken – Visie op gelijke beloning in Nederland 18.20-18.50 uur Buffetdiner en borrel 18.50 uur Monique de Vos, Directeur Executive Search Chasse – Visie op topvrouwen.nl en navigerennaardetop.nl 19.20 uur Esther Mollema, Directeur Direction in Leiderschap en Diversiteit Workshop “Waarom een vrouwen quotum nodig is in NL“ 20.00 – 21.00 uur Afsluiting met drankje   Kosten 90 Euro, daarvoor krijg je toegang tot het seminar met diner, het jaarlidmaatschap van BPW en 3 workshops in het najaar over onderhandelen, persoonlijke ontwikkeling en de kracht van kleding. BPW is een vereniging voor werkende vrouwen die al in 1930 in Nederland werd opgericht en is onderdeel van een internationaal netwerk. BPW streeft naar de economische zelfstandigheid van vrouwen, gelijke beloning en naar “gender”-gelijkheid in de top. BPW heeft verenigingen in 95 landen en op 5 continenten. Daarnaast heeft BPW nauwe banden met de Verenigde Naties, er is een link naar de Europese Commissie en in Nederland heeft BPW invloed via de Nederlandse Vrouwenraad.   Aanmelden: http://www.bpwnl.org/inschrijven/ Vul svp bij opmerkingen in dat je naar het seminar komt. Wij zien uit naar je komst!

Share This:

Candle Light ceremonie 2016

Op 8 maart was het wederom wereldwijd vrouwendag. Helaas is het nog altijd nodig om jaarlijks wereldwijd aandacht te besteden aan de positie van de vrouw. Een positie die per land en werelddeel sterk kan verschillen. BPW besteed hier jaarlijks wereldwijd aandacht aan door de candle light ceremonie, waarvan door alle landleden het belang wordt onderkend. BPW Nederland besteed dit jaar alleen via internet aandacht aan de candle light ceremonie.

Tijdens de ceremonie wordt een toespraak van de President van BPW International voorgelezen en worden een aantal kaarsen aangestoken. Dit betreffen kaarsen voor alle werelddelen, voor de internationale federatie, voor het landlid, voor landen met alleen individuele leden en een aparte kaars voor BPW Young. Bij het aansteken van de kaarsen worden de doelstellingen van BPW opnieuw benadrukt en worden de gezamenlijke belangen van vrouwen wereldwijd onderkent.

De doelstellingen zijn (vertaald uit het engels):

1. Werk voor vrouwen en daarmee economische onafhankelijkheid en gelijke kansen en vertegenwoordiging in het economische, maatschappelijke en politieke leven.

2. Aanmoediging en ondersteuning voor vrouwen en meisjes om hun professionele potentieel en hun leiderschapspotentieel te ontwikkelen, levenslange mogelijkheden voor studie en ontwikkeling en het inzetten van hun potentieel zowel lokaal, nationaal als internationaal.

3. Bepleiten van eliminatie van vrouwendiscriminatie, mensenrechten en het gebruik van genderneutrale standpunten.

4. Uitvoeren van wereldwijd netwerken en samenwerking tussen zakenvrouwen en professionals, het uitvoeren van non-profit projecten die vrouwen helpen om economisch onafhankelijk te worden en het zichtbaar maken van de standpunten van zakenvrouwen en vrouwelijke professionals aan internationale organisaties en vertegenwoordigers, en aan het zakenleven, overheden en de maatschappij als geheel.

Jaarlijks aandacht voor dit standpunt via een ceremonie en via andere mogelijkheden is en blijft belangrijk.

Share This:

Nieuw bestuur

Afgelopen woensdag heeft de algemene ledenvergadering van BPW Nederland plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is een nieuw bestuur gekozen dat zich de komende drie jaar gaat inzetten voor BPW Nederland. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. Dat betekent ook dat nog altijd één functie vacant is. Het bestuur bestaat uit Puck Bossert – voorzitter, Janneke Pen – penningmeester (2e termijn), Petra Vriens – communicatie en Irene Mangnus – bestuurslid Young. De functie van secretaris is nog altijd vacant.

Het bestuur heeft allerlei mooie plannen voor seminars en workshops. Het eerste seminar vindt plaats op woensdag 25 mei 2016 in Den Haag. Ook voor het najaar zijn er een aantal interessante workshops in de planning.

Het nieuwe bestuur wenst jullie een mooi, interessant en gezellig netwerkjaar.

Share This:

Twitter