Home » Het Bestuur

Het Bestuur

Drs. Puck Bossert – voorzitter

Drs. Puck Bossert (56) heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan als bestuurder en als lid van diverse directies en Management Teams invloed kunnen uitoefenen op het organisatiebeleid. Dit geldt zowel voor organisaties in een internationale gezondheidszorgomgeving (Abbott/Abbvie, Solvay Pharmaceuticals, Nefarma), als in de pensioensector(MN). Zij heeft bestuurlijke functies bekleed in de gezondheidszorg, zo was zij voorzitter van de Public Relations/ Public Affairs Commissie van de Vereniging Biofarmind en langer geleden bestuurslid van de Stichting Edufarma. Zij was oprichter in 2011 van het platform Fit fot Work Nederland. Ook deed zij bestuurlijke ervaring op in de rol van Vicevoorzitter van het Pensioenfonds Solvay Pharmaceuticals.

Zij heeft door haar lange loopbaan expertise op allerlei terreinen opgedaan: in het onderwijs, in Human Resources, in Communicatie en in Public Affairs. Momenteel is zij Directeur Human Resources bij MN, pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder in Den Haag. In die rol rapporteert zij aan de voorzitter van de Hoofddirectie, is zij verantwoordelijk voor het HR beleid en geeft zij leiding aan een team van 30 personen. Zij is gespecialiseerd in verandermanagement en interne communicatie. Zij laat zich typeren als een energieke, gedreven manager.

Zij is gehuwd en heeft twee studerende zonen.

Petra Vriens

Janneke Pen – penningmeester

Sinds enkele jaren vervul ik de functie van penningmeester bij BPW Nederland. Daaraan voorafgaand heb ik dezelfde functie bij andere verenigingen en een stichting vervult. In het dagelijks leven ben ik adviseur AO/IC & Audit bij de gemeente Amsterdam en houdt ik mij daar bezig met audits, zowel financieel als operationeel, risicomanagement en interne beheersing in de breedste zin des woords.

Share This:

Twitter